Het WCO Huis

Klaar om uw onderneming opnieuw leven in te blazen

Wij begrijpen dat u als ondernemer kan geconfronteerd worden met onvoorziene omstandigheden of dat zaken niet altijd lopen zoals u had ingeschat. Daardoor kan uw onderneming in moeilijkheden komen. U hebt dan nood aan twee zaken: tijd en goede raad. En dat is exact wat het WCO Huis u kan bieden.

Door beroep te doen op de procedure van gerechtelijke reorganisatie zoals uiteengezet in Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht (de vroegere WCO of Wet Continuïteit Ondernemingen) creëert u voor uw onderneming een luwte waardoor u kan werken aan een minnelijke schikking, een reorganisatieplan en/of de (gedeeltelijke) overdracht van uw onderneming. Door beroep te doen op het WCO Huis kan u rekenen op raad en daad van doorwinterde experten op verschillende domeinen: juridisch, bedrijfseconomisch, financieel en inzake M&A transacties. Voeg daarbij dat wij beschikken over een stevig en relevant netwerk bij banken, officiële instanties en bij investeerders en u bent bij het WCO Huis aan het juiste adres.

Vertel ons uw verhaal en in een vrijblijvend intakegesprek kijken wij samen met u of de gerechtelijke reorganisatie-procedure voor uw onderneming een oplossing biedt. Daarna gaan we met u aan de slag om na te kijken welke expertise wij in uw concreet geval kunnen bieden. En mocht de procedure van gerechtelijke reorganisatie voor uw probleem geen soelaas bieden dan kijken we hoe of via wie we u op een andere manier kunnen helpen. Ons uitgebreid netwerk, onze expertise en onze gedrevenheid om ondernemingen te redden staan daar borg voor.

Wat is het WCO Huis?

De nieuwe insolventiewet heeft als doel om ondernemingen in moeilijkheden te helpen. Deze wet is sinds 1 mei 2018 overgeheveld naar Boek XX van het Wetboek Economisch Recht. Het WCO Huis is het expertcentrum om uw onderneming doorheen de gehele gerechtelijke reorganisatie-procedure te begeleiden en dit zowel op administratief, juridisch, financieel als bedrijfseconomisch vlak.

Het is de combinatie van al deze disciplines die het WCO Huis onderscheidend maakt en uw slaagkansen vergroot. Naast de volledige begeleiding van uw gerechtelijke reorganisatie procedure kunnen wij ook optreden als coördinator tussen experten die u zelf aanlevert zodat niets een succesvolle doorstart in de weg staat.

Wie is het WCO Huis?

Het WCO Huis is een partnership van onafhankelijke experten die samen een jarenlange ervaring hebben in de juridische en financiële sector alsook op het vlak van (crisis)management. Competenties die noodzakelijk zijn om uw onderneming terug gezond te maken. De partners zijn perfect op elkaar afgestemd waardoor communicatie tussen de verschillende disciplines efficiënt kan verlopen en er snel tot actie kan worden overgegaan.

Zij hebben bovendien allen een heel sterke affiniteit met het bedrijfsleven en verstaan daardoor heel goed uw behoeften en bezorgdheden.

Waarom het WCO Huis?

Aangezien elke onderneming uniek is, zal ook elke gerechtelijke reorganisatie-procedure een aangepaste aanpak vergen. Hierbij speelt de jarenlange ervaring die de partners hebben met het begeleiden van dergelijke reorganisatie-procedures een doorslaggevende rol. Ook de all-round benadering waarbij niet enkel de juridische maar ook de commerciële, financiële, strategische én menselijke aspecten bekeken worden, zijn een bepalende succesfactor. Bovendien hebben de partners samen vele en heel diverse contacten met investeerders en mogelijke kandidaat-overnemers.

Niet alleen ondernemingen in moeilijkheden zijn welkom bij het WCO Huis maar schuldeisers die geconfronteerd worden met een gerechtelijke reorganisatie-procedure en expertise zoeken, staan wij graag te woord. Wij informeren u over de diverse mogelijkheden en zoeken naar oplossingen die ertoe bijdragen zoveel mogelijk waarde te creëren voor alle partijen.

Wanneer het WCO huis?

Hoe vroeger een onderneming met moeilijkheden kan herstructureren, hoe groter de kans op succes. Onderzoek heeft uitgewezen dat er significante signalen zijn die wijzen op (dreigende) moeilijkheden zoals bijvoorbeeld:

  • gebeurtenissen zoals wegenwerken, brand, plotse afwezigheid van key-medewerkers, verlies van belangrijke klanten,…
  • moeilijkheden bij het bekomen van bankkrediet
  • diverse financiële ratio’s zoals een negatief bedrijfskapitaal, een eigen vermogen onder de helft van het maatschappelijk kapitaal, een cash flow die de schulden op korte termijn niet dekt, een te lage netto verkoopmarge, dagvaardingen, beslagen…
  • klanten die niet of veel te laat betalen

Het WCO Huis kijkt graag met u naar die signalen om vervolgens te evalueren of de gerechtelijke reorganisatie-procedure u zou helpen bij het oplossen van die moeilijkheden.