diensten

Diensten

Wij zetten uw visie en verhaal om in resultaat.

Ons team van oplossingsgedreven experten uit verschillende vakgebieden beantwoordt al uw vragen en staat u bij met raad en daad. Zo garanderen wij dat uw doostart vanuit alle invalshoeken met de grootst mogelijke expertise bekeken wordt. In de domeinen waar u liever een beroep doet op mensen uit uw eigen omgeving, werken wij graag met hen samen.

Welke diensten?

Beantwoordt uw onderneming aan de voorwaarden om tot de gerechtelijke reorganisatie-procedure toegelaten te worden? Wij bekijken dit zowel vanuit juridisch oogpunt maar ook vanuit bedrijfseconomisch oogpunt: uw bedrijf moet immers effectief de mogelijkheid hebben op herstel. Is de gerechtelijke reorganisatie-procedure de juiste keuze en/of zijn er alternatieven die beter zijn? Welke moeilijkheden kunnen we verwachten? Wat zijn de voordelen?

Het beantwoorden van deze vragen gebeurt in ons intakegesprek en is kosteloos en vrijblijvend.

We maken met u een financieel plan en een kasstroomanalyse op voor de eerstvolgende maanden. Die analyse dient samen met het herstelplan voorgelegd te worden aan de schuldeisers en de rechtbank.
De gerechtelijke reorganisatie-procedure voorziet in diverse procedurestappen die stipt nageleefd moeten worden: neerleggen van het verzoekschrift, aanleveren van de nodige gegevens, rapporteringen aan de gedelegeerd rechter, contacteren van schuldeisers, etc. Bij al deze stappen kan u rekenen op een correcte administratieve afhandeling en ervaren juridisch en financieel advies. De communicatie met uw schuldeisers kunnen wij volledig van u overnemen. Dat levert u niet alleen een tijdsbesparing op maar zorgt er ook voor dat uw relatie met de leveranciers zoveel mogelijk ongeschonden blijft.
Om een succesvolle doorstart alle kansen te geven, is het noodzakelijk te kijken naar verbeteringspunten en wijzigingen aan te brengen waar nodig in uw organisatie. We maken met u een volledig herstelplan op en kijken wat er kan verbeterd worden in uw bedrijf.
Naast het commercieel en strategisch bijsturen zal het dikwijls nodig zijn om op zoek te gaan naar bijkomende financieringsvormen en/of kapitaalverstrekkers. Het kan dan gaan over industriële partners of louter financiële investeerders. De experten van het WCO Huis gaan samen op zoek naar geïnteresseerde en voor u relevante partijen. Hun netwerk, hun ervaring met banken en private equity en hun kennis van diverse economische sectoren zorgen ervoor dat zij snel de juiste partij en formule vinden. Het WCO Huis zorgt bovendien voor de volledige begeleiding van de transactie.
Een gerechtelijke reorganisatie-procedure is een ingrijpende gebeurtenis voor alle stakeholders van het bedrijf en legt extra druk op het management inzake communicatie en organisatie. Het WCO Huis helpt graag daar waar nodig en kan u communicatie-adviseurs en (tijdelijke) managers ter beschikking stellen.
Wij maken met u een set op van KPI’s (key performance indicators) en ontwerpen een boordtabel om te zien of u “on track” blijft met het herstelplan. Indien u dit wenst kunnen wij ook zorgen voor de installatie van een adviesraad, een raad van toezicht of één of meerdere bestuurders die u kunnen helpen met de verdere uitbouw van uw onderneming na de gerechtelijke reorganisatie-procedure.

Welke kostprijs?

Doordat elke gerechtelijke reorganisatie-procedure uniek is, is het moeilijk om u a priori een exacte kostprijs te geven. Na een eerste contact (en dat is sowieso gratis) bekijken we samen met u welke experten het best ingezet worden in uw concrete case.

We maken met hen vervolgens een inschatting van de tijd die zij wellicht zullen nodig hebben om het dossier te begeleiden. Op basis hiervan maken wij u een offerte op die kan bestaan uit een forfaitaire prijs of een uurtarief. Er kan ook gewerkt worden met een resultaatsgebonden vergoeding.