Modernisering van het insolventierecht van ondernemingen

shutterstock633750290-r52-2

De nieuwe insolventiewet trad vanaf 1 mei 2018 in voege.

De voornaamste punten van de hervorming zijn:

  • Een verruiming van het toepassingsgebied teneinde beter aan te sluiten bij de economische realiteit van de onderneming. Het onderscheid tussen handelaar en niet-handelaar verdwijnt en ruimt plaats voor een moderner en ruimer begrip
  • Modernisering van het insolventiedossier waarbij wordt gekozen voor een volledige elektronische procedure en ernaar wordt gestreefd alle actoren meer en op proactieve wijze te betrekken bij de procedure. Er wordt een centraal register opgericht dat zal bijdragen tot efficiëntere en snellere procedures.
  • Beter opsporing van de ondernemingen in moeilijkheden door de informatisering van de procedures.
  • Mogelijkheid om de voorbereiding van een faillissementsprocedure beter te begeleiden door de invoering van een ‘stil’ faillissement, dat bedoeld is om een echt faillissement op discrete wijze voor te bereiden.
  • Betere begeleiding van de tweede kans om de ondernemingen aan te moedigen een nieuwe start te nemen, ervoor te zorgen dat mislukkingen niet langer worden gestigmatiseerd en bepaalde in de praktijk vastgestelde misbruiken een halt toe te roepen.
  • Nadruk op de buitengerechtelijke vormen om die procedures aantrekkelijker te maken en rechtbanken te ontlasten.
  • Integratie van een coherent geheel van regels inzake aansprakelijkheid van de bedrijfsleiders en invoering van het concept wrongful trading in ons wetgevingsinstrumentarium om de ondernemingen ertoe aan te zetten zo snel mogelijk in te grijpen en niet te wachten op het onvermijdelijke.
  • Toevoeging van een Europese en internationale dimensie aan de insolventieprocedures.
  • Correctie van enkele zwakke punten in zowel de faillissementswet als in de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen. Sommige regels zijn immers niet langer verzoenbaar met de evolutie van het recht en de maatschappij.

Bron: Presscenter.org by Residence Palace
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 23/12/2016

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Meer nieuws